Forum und email
notes_mark_unread

notes_mark_unread

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL)

notes_mark_unread -- Mark a note_id as unread for the User user_name

Popis

bool notes_mark_unread ( string database_name, string user_name, string note_id )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.