Forum und email
notes_search

notes_search

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL)

notes_search -- Find notes that match keywords in database_name

Popis

array notes_search ( string database_name, string keywords )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.