Forum und email
notes_list_msgs

notes_list_msgs

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL)

notes_list_msgs -- Returns the notes from a selected database_name

Popis

bool notes_list_msgs ( string db )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.