Forum und email
notes_body

notes_body

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL)

notes_body -- Open the message msg_number in the specified mailbox on the specified server (leave serv

Popis

array notes_body ( string server, string mailbox, int msg_number )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.