Forum und email
notes_find_note

notes_find_note

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL)

notes_find_note -- Returns a note id found in database_name

Popis

int notes_find_note ( string database_name, string name [, string type] )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.