Forum und email
Cybercash platební funkce

XIX. Cybercash platební funkce

Instalace

Tyto funkce jsou dostupné pouze pokud bylo PHP zkompilováno s volbou --with-cybercash=[DIR].

Tyto funkce byly v PHP 4.3.0 přesunuty do depozitíře PECL.

Pokud máte dotazy k poslednímu stavu knihovny CyberCash, pomůže vám odkaz CyberCash Faq. Ve zkratce lze říci, že CyberCash byl uveden firmou VeriSign a i když služby CyberCash nadále existují, VeriSign doporučuje uživatelům přechod. Pro bližší informace viz FAQ a odkaz na PECL.

Obsah
cybercash_base64_decode -- base64 decode data for Cybercash
cybercash_base64_encode -- base64 encode data for Cybercash
cybercash_decr -- Cybercash dešifrování
cybercash_encr -- Cybercash zašifrování