Forum und email
Ladění (debugging) PHP

Příloha F. Ladění (debugging) PHP

O debuggeru

PHP 3 obsahuje pro podporu pro síťově založený debugger.

PHP 4 nemá vnitřní mechanismy pro ladění. Nicméně můžete používat některý z externích debuggerů. Zend IDE obsahuje debugger, a ladicí rozšíření (jako DBG) zdarma najdete také na https://dd.cron.ru/dbg/, dále je tu Advanced PHP Debugger (APD) nebo Xdebug, který má také kompatibilní ladicí rozhraní s funkcionalitou ladění PHP 3, jak je popsáno v této sekci.