Forum und email
Použití debuggeru

Použití debuggeru

Vnitřní debugger v PHP 3 je užitečný pro hledání záludných chyb. Debugger pracuje prostřednictvím připojení na TCP port při každém startu PHP 3. Všechny chybové zprávy z příslušné relace jsou posílány do tohoto TCP kanálu. Tyto informace jsou určeny pro "debugging server", který může běžet uvnitř IDE nebo programovatelného editoru (jako je Emacs).

Jak nastavit debugger:

  1. Nastavte TCP port pro debugger v konfiguračním souboru (debugger.port) a aktivujte ho (debugger.enabled).

  2. Nastavte TCP pro poslech na nějakém portu (například socket -l -s 1400 v unixovských systémech).

  3. Ve vašem kódu spusťte "debugger_on(host)", kde host je IP adresa nebo doménový název počítače, kde běží příslušný TCP server.

Nyní budou všechna varování, informativní zprávy apod. mířit na síťový socket, a to i tehdy, pokud je vypnete pomocí nastavení error_reporting().