Forum und email
Konfigurační volby

Příloha G. Konfigurační volby

Seznam základních konfiguračních voleb

Níže je částečný seznam konfiguračních voleb používaný skipt configure při kompilaci PHP v unixovských prostředích. Většina konfiguračních voleb je uvedena na příslušných místech na referenčních stránkách jednotlivých rozšíření, nikoli zde. Pro úplný aktuální seznam konfiguračních voleb spusťte ve svém adresáři se zdrojovými kódy PHP příkaz ./configure --help poté, co jste spustili autoconf (viz také Instalační kapitolu). Může pro vás být také zajímavé přečíst si dokumentaci GNU configure, kde najdete informace od dalších volbách configure, jako je --prefix=PREFIX.

Poznámka: Tyto volby se používají pouze při kompilaci. Chcete-li změnit provozní konfiguraci PHP, přečtěte si prosím kapitolu o Provozní konfiguraci.

Konfigurační volby PHP 4

Poznámka: Tyto volby se používají pouze v PHP 4 od PHP 4.1.0. Některé jsou k dispozici ve starších verzích PHP 4, některé i v PHP3, některé jen v PHP 4.1.0. Chcete-li kompilovat starší verzi, některé volby pravděpodobně nebudou dostupné.

Různé volby

--enable-debug

Kompiluje s ladicími symboly.

--with-layout=TYPE

Nastavuje, jak mají být instalované soubory rozloženy. Typ je buď PHP (výchozí) nebo GNU.

--with-pear=DIR

Instaluje PEAR do adresáře DIR (výchozí je PREFIX/lib/php).

--without-pear

Neinstaluje se PEAR.

--enable-sigchild

Zapne vlastní handler PHP pro signál SIGCHLD.

--disable-rpath

Vypne předávání dalších vyhledávacích cest pro knihovny.

--enable-libgcc

Zapne explicitní linkování proti libgcc.

--enable-php-streams

Zahrne experimentální PHP streamy. Nepoužívejte, pokud netestujete kód!

--with-zlib-dir[=DIR]

Určuje umístění instalačního adresáře zlib.

--enable-trans-sid

Zapne transparentní propagaci session id. Platí pouze pro PHP 4.1.2 nebo starší. Od PHP 4.2.0 se trans-sid kompiluje vždy.

--with-tsrm-pthreads

Použije vlákna POSIXu (výchozí).

--enable-shared[=PKGS]

Kompiluje sdílené knihovny [výchozí=yes].

--enable-static[=PKGS]

Kompiluje statické knihovny [výchozí=yes].

--enable-fast-install[=PKGS]

Optimalizuje pro rychlou instalaci [výchozí=yes].

--with-gnu-ld

Stanoví předpoklad, že kompilátor C používá GNU ld [výchozí=no].

--disable-libtool-lock

Zamezí zamykání během kompilace (může poškodit paralelní kompilace).

--with-pic

Pokusí se použít pouze PIC/non-PIC objekty [výchozí=use both].

--enable-memory-limit

Kompiluje se s porporou pro limit paměti.

--disable-url-fopen-wrapper

Vypne wrapper fopen, který rozpoznává URL a umožňuje přistupovat k souborům přes HTTP nebo FTP.

--enable-versioning

Exportuje pouze vyžadované symboly. Pro více informací viz INSTALL.

--with-imsp[=DIR]

Zahrne podporu pro IMSP (DIR je adresář pro include IMSP a soubor libimsp.a). Pouze pro PHP 3!

--with-mck[=DIR]

Zahrne podporu pro Cybercash MCK. DIR je kompilační adresář Cybercash MCK, výchozí je /usr/src/mck-3.2.0.3-linux. Nápovědu najdete v extra/cyberlib. Pouze pro PHP 3!

--with-mod-dav=DIR

Zahrne podporu DAV skrze modul Apache mod_dav. DIR je instalační adresář mod_dav (pouze verze jako modul Apache!). Pouze pro PHP 3!

--enable-debugger

Kompiluje s funkce pro vzdálené ladění. Pouze pro PHP 3!

--enable-versioning

Využívá možností verzování a rozsahů poskytovaných systémy Solaris 2.x a Linux. Pouze pro PHP 3!

Volby PHP

--enable-maintainer-mode

Zapne sestavovací pravidla a závislosti, které nejsou u?ite?né (a jsou ob?as matoucí) pro b??nou instalaci.

--with-config-file-path=PATH

Nastaví cestu, kde se má hledat php.ini, výchozí hodnota je PREFIX/lib.

--enable-safe-mode

Zapne bezpe?ný re?im jako výchozí nastavení.

--with-exec-dir[=DIR]

Povolí pro bezpe?ný re?im pouze programy v adresá?i DIR (výchozí hodnota je /usr/local/php/bin).

--enable-magic-quotes

Zapne "magic quotes" jako výchozí volbu.

--disable-short-tags

Vypne zkrácenou startovací zna?ku <? jako výchozí volbu.

Volby SAPI

Následující seznam obsahuje dostupné SAPI (Server Application Programming Interface) pro PHP.

--with-aolserver=DIR

Specifikuje cestu k instalaci AOLserver.

--with-apxs[=FILE]

Kompiluje sdílený modul Apache. FILE je volitelná cesta k nástroji apxs Apache; výchozí je apxs. Ujistěte se, že specifikujete verzi apxs, která je aktuálně nainstalována na vašem systému a NE tu, která je ve zdrojovém balíku Apache.

--with-apache[=DIR]

Kompiluje statický modul Apache. DIR je nejvyšší adresář kompilace Apache, výchozí je /usr/local/apache.

--with-mod_charset

Zapne přenosové tabulky pro mod_charset (ruský Apache).

--with-apxs2[=FILE]

Kompiluje sdílený modul Apache 2.0. FILE je volitelná cesta k nástroji apxs Apache; výchozí je apxs.

--with-caudium=DIR

Kompiluje PHP jako modul Pike pro použití se serverem Caudium. DIR je adresář serveru Caudium s výchozí hodnotou /usr/local/caudium/server.

--disable-cli

Dostupné v PHP 4.3.0. Vypne kompilaci CLI verze PHP (vynucuje --without-pear). Více informací je k dispozici v sekci o Používání PHP z příkazové řádky.

--enable-embed[=TYPE]

Zapne kompilaci embedded SAPI knihovny. TYPE je buď shared nebo static, přičemž výchozí je shared. Dostupné v PHP 4.3.0.

--with-fhttpd[=DIR]

Kompiluje modul fhttpd. DIR je adresář se zdroji fhttpd, výchozí hodnota je /usr/local/src/fhttpd. Od PHP 4.3.0 již není k dispozici.

--with-isapi=DIR

Kompiluje PHP jak modul ISAPI pro použití se serverem Zeus.

--with-nsapi=DIR

Určuje cestu k instalovanému serveru Netscape/iPlanet/SunONE Webserver.

--with-phttpd=DIR

Zatím bez informací.

--with-pi3web=DIR

Kompiluje PHP jako modul pro použití s Pi3Web.

--with-roxen=DIR

Kompiluje PHP jako modul Pike. DIR je základní adresář Roxen, normálně /usr/local/roxen/server.

--enable-roxen-zts

Kompiluje modul Roxen s použitím Zend Thread Safety.

--with-servlet[=DIR]

Zahrne podporu pro servlet. DIR je základní instalační adresář JSDK. Toto SAPI vyžaduje, aby rozšíření Java bylo kompilováno jako sdílená knihovna.

--with-thttpd=SRCDIR

Kompiluje PHP jako modul thttpd.

--with-tux=MODULEDIR

Kompiluje PHP jako modul pro TUX (pouze Linux).

--with-webjames=SRCDIR

Kompiluje PHP jako modul pro WebJames (pouze RISC OS).

--disable-cgi

Vypne kompilaci CGI verze PHP. Dostupné v PHP 4.3.0.

--enable-force-cgi-redirect

Zapne bezpečnostní kontrolu na vnitřní přesměrování serveru. Měli byste ho používat, pokud spouštíte CGI verzi PHP se serverem Apache.

--enable-discard-path

Pokud je zapnuto, CGI program PHP může být bezpečně umístěn mimo webový strom a uživatelé nebudou schopni obejít zabezpečení .htaccess.

--with-fastcgi

Kompiluje PHP jako aplikaci FastCGI. Od PHP 4.3.0 již není k dispozici, místo toho používejte --enable-fastcgi.

--enable-fastcgi

Je-li zapnuto, CGI modul bude kompilován i s podporou FastCGI. K dispozici od PHP 4.3.0.

--disable-path-info-check

Je-li vypnuto, cesty jako /info.php/test?a=b nebudou fungovat. Dostupné od PHP 4.3.0. Pro více informací viz Manuál Apache.