Forum und email
JSON Functions

LXXII. JSON Functions

Úvod

This extension implements the JavaScript Object Notation (JSON) data-interchange format. The decoding is handled by a parser based on the JSON_checker by Douglas Crockford.

Požadavky

As of PHP 5.2.0, the JSON extension is bundled and compiled into PHP by default.

Informace o instalaci tohoto PECL rozšíření lze najít v kapitole manuálu nazvané Instalace rozšíření PECL. Další informace, jako nové verze, soubory ke stažení, zdrojové soubory, správcovské informace a CHANGELOG, lze najít zde: https://pecl.php.net/package/json

Obsah
json_decode -- Decodes a JSON string
json_encode -- Returns the JSON representation of a value