Forum und email
java_last_exception_get

java_last_exception_get

(PHP 4 >= 4.0.2, PECL)

java_last_exception_get -- Get last Java exception

Popis

object java_last_exception_get ( void )

Gets last Java exception.

Návratové hodnoty

Returns an exception object.

Příklady

The following example demonstrates the usage of Java's exception handler from within PHP:

Příklad 1. Java exception handler

<?php
$stack
= new Java('java.util.Stack');
$stack->push(1);

// This should succeed
$result = $stack->pop();
$ex = java_last_exception_get();
if (!
$ex) {
  echo
"$result\n";
}

// This should fail (error suppressed by @)
$result = @$stack->pop();
$ex = java_last_exception_get();
if (
$ex) {
  echo
$ex->toString();
}

// Clear last exception
java_last_exception_clear();
?>

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.