Forum und email
java_last_exception_clear

java_last_exception_clear

(PHP 4 >= 4.0.2, PECL)

java_last_exception_clear -- Clear last Java exception

Popis

void java_last_exception_clear ( void )

Clears last Java exception.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.

Příklady

See java_last_exception_get() for an example.

Poznámky

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.