Forum und email
Fileinfo Functions

XXXVIII. Fileinfo Functions

Úvod

The functions in this module try to guess the content type and encoding of a file by looking for certain magic byte sequences at specific positions within the file. While this is not a bullet proof approach the heuristics used do a very good job.

Požadavky

magic_open library is needed to build this extension.

Instalace

Informace o instalaci tohoto PECL rozšíření lze najít v kapitole manuálu nazvané Instalace rozšíření PECL. Další informace, jako nové verze, soubory ke stažení, zdrojové soubory, správcovské informace a CHANGELOG, lze najít zde: https://pecl.php.netfileinfo

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

There is one resource used in Fileinfo extension: a magic database descriptor returned by finfo_open().

Předdefinované konstanty

Tyto konstanty jsou definovány tímto rozšířením a budou k dispozici pouze tehdy, bylo-li rozšíření zkompilováno společně s PHP nebo dynamicky zavedeno za běhu.

FILEINFO_NONE (integer)

No special handling.

FILEINFO_SYMLINK (integer)

Follow symlinks.

FILEINFO_MIME (integer)

Return a mime string, instead of a textual description.

FILEINFO_COMPRESS (integer)

Decompress compressed files.

FILEINFO_DEVICES (integer)

Look at the contents of blocks or character special devices.

FILEINFO_CONTINUE (integer)

Return all matches, not just the first.

FILEINFO_PRESERVE_ATIME (integer)

If possible preserve the original access time.

FILEINFO_RAW (integer)

Don't translate unprintable characters to a \ooo octal representation.

Obsah
finfo_buffer -- Return information about a string buffer
finfo_close -- Close fileinfo resource
finfo_file -- Return information about a file
finfo_open -- Create a new fileinfo resource
finfo_set_flags -- Set libmagic configuration options