Forum und email
finfo_close

finfo_close

(PECL)

finfo_close -- Close fileinfo resource

Popis

bool finfo_close ( resource finfo )

class finfo {

__destruct(); }

This function closes the resource opened by finfo_open().

Seznam parametrů

finfo

Fileinfo resource returned by finfo_open().

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.