Forum und email
Obsluha spojení

Kapitola 40. Obsluha spojení

Poznámka: Následující text platí pro verzi 3.0.7 a vyšší.

Stav spojení se v PHP interně sleduje. Jsou tři možné stavy:

  • 0 - NORMAL (normální)

  • 1 - ABORTED (zrušeno)

  • 2 - TIMEOUT (vypršel časový limit)

Při normálním běhu PHP skriptu je aktivní stav NORMAL. Pokud se klient odpojí, nastaví se příznak ABORTED. K odpojení vzdáleného klienta typicky dochází, když uživatel zmáčkne tlačítko STOP. Pokud se dosáhne časového limitu (viz set_time_limit()), nastaví se stavový příznak TIMEOUT.

Můžete se rozhodnout jestli chcete, aby odpojení klienta způsobilo předčasné ukončení vašeho skriptu. Někdy je užitečné nechat skripty doběhnout do konce, přestože není vzdáleného browseru, který by přijímal výstup. Výchozí chování je nicméně takové, že při odpojení vzdáleného klienta dojde k ukončení běhu skriptu. Toto chování se dá změnit skrze konfigurační direktivu ignore_user_abort v php3.ini, odpovídající direktivu php3_ignore_user_abort v .conf souboru Apache, či funkci ignore_user_abort(). Pokud nedáte PHP pokyn ignorovat odpojení uživatele a ten se odpojí, váš skript se ukončí. Výjimkou je, pokud máte pomocí register_shutdown_function() zaregistrovanou funkci pro provedení při ukončení skriptu. V tom případě, pokud vzdálený uživatel zmáčkne tlačítko STOP, při dalším pokusu tohoto skriptu odeslat výstup PHP detekuje, že spojení bylo zrušeno, a zavolá se funkce zaregistrovaná pro provedení při ukončení skriptu. Tato funkce se zavolá také na konci běhu skriptu končícím normálně, takže pokud chcete po zrušeném spojení udělat něco jiného, můžete použít connection_aborted(). Tato funkce vrátí TRUE, pokud bylo spojení zrušeno.

Váš skript může také ukončit vestavěný čítač času. Výchozí časový limit je 30 sekund. To se dá změnit max_execution_time direktivou v phpš.ini nebo odpovídající php3_max_execution_time direktivou v .conf souboru Apahe, či voláním funkce set_time_limit(). Když čítač času doběhne, skript se ukončí, a jako ve výše uvedeném případě uživatelského odpojení, pokud je zaregistrovaná funkce pro provedení při ukončení skriptu, tato se zavolá. Uvnitř této funkce můžte zkontrolovat, jestli její zavolání způsobilo doběhnutí čítače času zavoláním funkce connection_timeout(). Tato funkce vrátí TRUE, pokud volání funkce registrované pro provedení při ukončení skriptu způsobilo doběhnutí čítače času.

Skutečností hodnou povšimnutí je, že stavy ABORTED a TIMEOUT mohou být aktivní současně. Možné je to v případě, že nařídíte PHP ignorovat odpojení uživatee. PHP i tak bude vědět, že uživatel přerušil spojení, ale skript poběží dál. Pokud potom dosáhne časového limitu, bude ukončen, a zavolá se vaše funkce pro provedení při ukončení skriptu, pokud existuje. V tomto okamžiku zjistíte, že jak connection_timeout(), tak connection_aborted() vracejí TRUE. Oba stavy můžete zkontrolovat jediným voláním funkce connection_status(). Tato funkce vrací bitové pole aktivních stavů. Takže například, pokud jsou aktivní oba tyto stavy, vrátí 3.