Forum und email
connection_status

connection_status

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

connection_status -- Vrací bitové pole stavu spojení

Popis

int connection_status ( void )

Vrací bitové pole stavu spojení. Úplné vysvětlení viz popis v Obsluha spojení v kapitole Vlastnosti.