Forum und email
connection_aborted

connection_aborted

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

connection_aborted -- Vrací TRUE, pokud se klient odpojil

Popis

int connection_aborted ( void )

Vrátí TRUE, pokud se klient odpojil. Úplné vysvětlení viz popis v Obsluha spojení v kapitole Vlastnosti.