Forum und email
connection_timeout

connection_timeout

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4 <= 4.0.4)

connection_timeout -- Return TRUE if script timed out

Popis

bool connection_timeout ( void )

Returns TRUE if script timed out. Úplné vysvětlení viz popis v Obsluha spojení v kapitole Vlastnosti.