Forum und email
ignore_user_abort

ignore_user_abort

(PHP 3 >= 3.0.7, PHP 4, PHP 5)

ignore_user_abort --  Nastavuje, jestli má ukončení spojení klientem přerušit vykonávání skriptu

Popis

int ignore_user_abort ( [bool setting] )

Tato funkce nastavuje, jestli má odpojení klienta způsobit ukončení skriptu. Vrací předchozí nastavení, a při zavolání bez argumentu současné nastavení nemění, pouze ho vrací. Úplné vysvětlení viz popis v sekci Obsluha spojení v kapitole Vlastnosti