Forum und email
highlight_string

highlight_string

(PHP 4, PHP 5)

highlight_string -- Zvýraznění syntaxe řetězce

Popis

mixed highlight_string ( string str [, bool return] )

Funkce highlight_string() vytiskne barevně zvýrazněnou verzi str s použitím barev definovaných ve zvýrazňovači syntaxe zabudovaném v PHP. Vrací TRUE při úspěchu, jinak FALSE (PHP 4).

Viz také highlight_file(), show_source().