Forum und email
show_source

show_source

(PHP 4, PHP 5)

show_source -- Zvýrazní syntaxi souboru

Popis

boolean show_source ( string filename )

Funkce show_source() vytiskne barevně zvýrazněnou syntaxi kódu obsaženého ve filename s použitím barev definovaných ve zvýrazňovači syntaxe zabudovaném v PHP. Vrací TRUE při úspěchu, jinak FALSE (PHP 4).

Poznámka: Tato funkce je alias funkce highlight_file()

Viz také highlight_string(), highlight_file().