Forum und email
highlight_file

highlight_file

(PHP 4, PHP 5)

highlight_file -- Zvýrazní syntaxi souboru

Popis

mixed highlight_file ( string filename [, bool return] )

Funkce highlight_file() vytiskne barevně zvýrazněnou syntaxi kódu obsaženého ve filename s použitím barev definovaných ve zvýrazňovači syntaxe zabudovaném v PHP. Vrací TRUE při úspěchu, jinak FALSE (PHP 4).

Příklad 1. Tvorba URL zvyrazňující syntaxi

K vytvoření URL, která zvýrazní syntaxi jakéhokoliv skriptu, který jí předáte využijeme "ForceType" direktivu Apache k vytvoření hezkého vzorce URL, and pomocí funkce highlight_file() vypíšeme hezky vypadající výpis kódu.

Do svého httpd.conf přidejte následující:

<Location /source>
    ForceType application/x-httpd-php
</Location>

A potom vytvořte soubor pojmenovaný "source", a umístěte ho do svého web root adresáře.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Zobrazení zdroje</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="white">
<?php
    $script
= getenv ("PATH_TRANSLATED");
    if(!
$script) {
    echo
"<BR><B>CHYBA: Je potřeba název skriptu!</B><BR>";
    } else {
    if (
ereg("(\.php|\.inc)$",$script)) {
    echo
"<H1>Zdroj souboru: $PATH_INFO</H1>\n<HR>\n";
    
highlight_file($script);
    } else {
    echo
"<H1>CHYBA: Povoleny jsou pouze soubory s příponou .php nebo .inc!</H1>";
    }
    }
    echo
"<HR>Zpracováno: ".date("Y/M/d H:i:s",time());
?>
</BODY>
</HTML>

Potom můžete použít URL jako je ta níže k zobrazení obarvené verze skriptu umístěné v "/path/to/script.php" na vašem webu.

https://your.server.com/source/path/to/script.php

Viz také highlight_string(), show_source().