Forum und email
OpenAL Audio Bindings

CX. OpenAL Audio Bindings

Úvod

Platform independent audio bindings. Requires the OpenAL library.

Instalace

Toto rozšíření PECL není přibaleno k PHP.

Informace o instalaci tohoto PECL rozšíření lze najít v kapitole manuálu nazvané Instalace rozšíření PECL. Další informace, jako nové verze, soubory ke stažení, zdrojové soubory, správcovské informace a CHANGELOG, lze najít zde: https://pecl.php.net/package/openal.

Tuto DLL knihovnu pro rozšíření PECL můžete stahovat ze stránky PHP Downloads nebo z https://snaps.php.net/.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

This extension defines four resource types: Open AL(Device) - Returned by openal_device_open(), Open AL(Context) - Returned by openal_context_create(), Open AL(Buffer) - Returned by openal_buffer_create(), and Open AL(Source) - Returned by openal_source_create().

Předdefinované konstanty

Tyto konstanty jsou definovány tímto rozšířením a budou k dispozici pouze tehdy, bylo-li rozšíření zkompilováno společně s PHP nebo dynamicky zavedeno za běhu.

ALC_FREQUENCY (integer)

Context Attribute

ALC_REFRESH (integer)

Context Attribute

ALC_SYNC (integer)

Context Attribute

AL_FREQUENCY (integer)

Buffer Setting

AL_BITS (integer)

Buffer Setting

AL_CHANNELS (integer)

Buffer Setting

AL_SIZE (integer)

Buffer Setting

AL_BUFFER (integer)

Source/Listener Setting (Integer)

AL_SOURCE_RELATIVE (integer)

Source/Listener Setting (Integer)

AL_SOURCE_STATE (integer)

Source/Listener Setting (Integer)

AL_PITCH (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_GAIN (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_MIN_GAIN (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_MAX_GAIN (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_MAX_DISTANCE (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_ROLLOFF_FACTOR (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_CONE_OUTER_GAIN (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_CONE_INNER_ANGLE (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_CONE_OUTER_ANGLE (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_REFERENCE_DISTANCE (integer)

Source/Listener Setting (Float)

AL_POSITION (integer)

Source/Listener Setting (Float Vector)

AL_VELOCITY (integer)

Source/Listener Setting (Float Vector)

AL_DIRECTION (integer)

Source/Listener Setting (Float Vector)

AL_ORIENTATION (integer)

Source/Listener Setting (Float Vector)

AL_FORMAT_MONO8 (integer)

PCM Format

AL_FORMAT_MONO16 (integer)

PCM Format

AL_FORMAT_STEREO8 (integer)

PCM Format

AL_FORMAT_STEREO16 (integer)

PCM Format

AL_INITIAL (integer)

Source State

AL_PLAYING (integer)

Source State

AL_PAUSED (integer)

Source State

AL_STOPPED (integer)

Source State

AL_LOOPING (integer)

Source State

AL_TRUE (integer)

Boolean value recognized by OpenAL

AL_FALSE (integer)

Boolean value recognized by OpenAL

Obsah
openal_buffer_create --  Generate OpenAL buffer
openal_buffer_data --  Load a buffer with data
openal_buffer_destroy --  Destroys an OpenAL buffer
openal_buffer_get --  Retrieve an OpenAL buffer property
openal_buffer_loadwav --  Load a .wav file into a buffer
openal_context_create --  Create an audio processing context
openal_context_current --  Make the specified context current
openal_context_destroy --  Destroys a context
openal_context_process --  Process the specified context
openal_context_suspend --  Suspend the specified context
openal_device_close --  Close an OpenAL device
openal_device_open --  Initialize the OpenAL audio layer
openal_listener_get --  Retrieve a listener property
openal_listener_set --  Set a listener property
openal_source_create --  Generate a source resource
openal_source_destroy --  Destroy a source resource
openal_source_get --  Retrieve an OpenAL source property
openal_source_pause --  Pause the source
openal_source_play --  Start playing the source
openal_source_rewind --  Rewind the source
openal_source_set --  Set source property
openal_source_stop --  Stop playing the source
openal_stream --  Begin streaming on a source