Forum und email
openal_buffer_loadwav

openal_buffer_loadwav

(PECL)

openal_buffer_loadwav --  Load a .wav file into a buffer

Popis

bool openal_buffer_loadwav ( resource buffer, string wavfile )

Seznam parametrů

buffer

An Open AL(Buffer) resource (previously created by openal_buffer_create()).

wavfile

Path to .WAV file on local file system.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.