Forum und email
openal_context_destroy

openal_context_destroy

(PECL)

openal_context_destroy --  Destroys a context

Popis

bool openal_context_destroy ( resource context )

Seznam parametrů

context

An Open AL(Context) resource (previously created by openal_context_create()).

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.