Forum und email
openal_source_stop

openal_source_stop

(PECL)

openal_source_stop --  Stop playing the source

Popis

bool openal_source_stop ( resource source )

Seznam parametrů

source

An Open AL(Source) resource (previously created by openal_source_create()).

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.