Forum und email
openal_source_rewind

openal_source_rewind

(PECL)

openal_source_rewind --  Rewind the source

Popis

bool openal_source_rewind ( resource source )

Seznam parametrů

source

An Open AL(Source) resource (previously created by openal_source_create()).

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.