Forum und email
openal_context_suspend

openal_context_suspend

(PECL)

openal_context_suspend --  Suspend the specified context

Popis

bool openal_context_suspend ( resource context )

Seznam parametrů

context

An Open AL(Context) resource (previously created by openal_context_create()).

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.