Forum und email
openal_device_close

openal_device_close

(PECL)

openal_device_close --  Close an OpenAL device

Popis

bool openal_device_close ( resource device )

Seznam parametrů

device

An Open AL(Device) resource (previously created by openal_device_open()) to be closed.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.