Forum und email
openal_buffer_destroy

openal_buffer_destroy

(PECL)

openal_buffer_destroy --  Destroys an OpenAL buffer

Popis

bool openal_buffer_destroy ( resource buffer )

Seznam parametrů

buffer

An Open AL(Buffer) resource (previously created by openal_buffer_create()).

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.