Forum und email
qtdom Functions

CXXXII. qtdom Functions

Varování

Toto rozšíření je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování tohoto rozšíření, názvy funkcí a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může bez ohlášení změnit. Berte to v úvahu a používejte tento modul na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Toto rozšíření není k dispozici na platformách Windows.

Poznámka: Toto rozšíření bylo přesunuto do repozitáře PECL a již nebude součástí balíku PHP.5.0.0.

Požadavky

You need the Qt-library >=2.2.0

Instalace

Configure PHP --with-qtdom to use these functions.

Obsah
qdom_error -- Returns the error string from the last QDOM operation or FALSE if no errors occurred
qdom_tree -- Creates a tree of an XML string