Forum und email
qdom_tree

qdom_tree

(PHP 4 >= 4.0.4, PECL)

qdom_tree -- Creates a tree of an XML string

Popis

QDomDocument qdom_tree ( string doc )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.