Forum und email
qdom_error

qdom_error

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL)

qdom_error -- Returns the error string from the last QDOM operation or FALSE if no errors occurred

Popis

string qdom_error ( void )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.