Forum und email
Classkit Functions

XIII. Classkit Functions

Úvod

These functions allow the dynamic manipulation of PHP classes, at runtime.

Poznámka: This extension has been replaced by runkit, which is not limited to class manipulation but has function manipulation, as well.

Instalace

Toto rozšíření PECL není přibaleno k PHP.

Informace o instalaci tohoto PECL rozšíření lze najít v kapitole manuálu nazvané Instalace rozšíření PECL. Další informace, jako nové verze, soubory ke stažení, zdrojové soubory, správcovské informace a CHANGELOG, lze najít zde: https://pecl.php.net/package/classkit.

Tuto DLL knihovnu pro rozšíření PECL můžete stahovat ze stránky PHP Downloads nebo z https://snaps.php.net/.

Konfigurace běhu

Toto rozšíření nemá definováno žádné konfigurační direktivy.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Tyto konstanty jsou definovány tímto rozšířením a budou k dispozici pouze tehdy, bylo-li rozšíření zkompilováno společně s PHP nebo dynamicky zavedeno za běhu.

CLASSKIT_ACC_PRIVATE (int)

Marks the method private

CLASSKIT_ACC_PROTECTED (int)

Marks the method protected

CLASSKIT_ACC_PUBLIC (int)

Marks the method public

Obsah
classkit_import -- Import new class method definitions from a file
classkit_method_add -- Dynamically adds a new method to a given class
classkit_method_copy -- Copies a method from class to another
classkit_method_redefine -- Dynamically changes the code of the given method
classkit_method_remove -- Dynamically removes the given method
classkit_method_rename -- Dynamically changes the name of the given method