Forum und email
classkit_method_add

classkit_method_add

(PECL)

classkit_method_add -- Dynamically adds a new method to a given class

Popis

bool classkit_method_add ( string classname, string methodname, string args, string code [, int flags] )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

classname

The class to which this method will be added

methodname

The name of the method to add

args

Comma-delimited list of arguments for the newly-created method

code

The code to be evaluated when methodname is called

flags

The type of method to create, can be CLASSKIT_ACC_PUBLIC, CLASSKIT_ACC_PROTECTED or CLASSKIT_ACC_PRIVATE

Poznámka: This parameter is only used as of PHP 5, because, prior to this, all methods were public.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. classkit_method_add() example

<?php
class Example {
    function
foo() {
        echo
"foo!\n";
    }
}

// create an Example object
$e = new Example();

// Add a new public method
classkit_method_add(
    
'Example',
    
'add',
    
'$num1, $num2',
    
'return $num1 + $num2;',
    
CLASSKIT_ACC_PUBLIC
);

// add 12 + 4
echo $e->add(12, 4);
?>

Výše uvedený příklad vypíše:

16