Forum und email
classkit_import

classkit_import

(PECL)

classkit_import -- Import new class method definitions from a file

Popis

array classkit_import ( string filename )

Poznámka: Tuto funkci nelze použít k manipulaci s aktuálně běžící metodou (nebo metodou v řetězu).

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

filename

The filename of the class method definitions to import

Návratové hodnoty

Associative array of imported methods

Příklady

Příklad 1. classkit_import() example

<?php
// file: newclass.php
class Example {
    function
foo() {
        return
"bar!\n";
    }
}
?>
<?php
// requires newclass.php (see above)
class Example {
    function
foo() {
        return
"foo!\n";
    }
}

$e = new Example();

// output original
echo $e->foo();

// import replacement method
classkit_import('newclass.php');

// output imported
echo $e->foo();

?>

Výše uvedený příklad vypíše:

foo!
bar!