Forum und email
classkit_method_copy

classkit_method_copy

(PECL)

classkit_method_copy -- Copies a method from class to another

Popis

bool classkit_method_copy ( string dClass, string dMethod, string sClass [, string sMethod] )

Varování

Tato funkce je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování této funkce, její název a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může BEZ OHLÁŠENÍ změnit. Berte to v úvahu a používejte tuto funkci na vlastní nebezpečí.

Seznam parametrů

dClass

Destination class for copied method

dMethod

Destination method name

sClass

Source class of the method to copy

sMethod

Name of the method to copy from the source class. If this parameter is omitted, the value of dMethod is assumed.

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.

Příklady

Příklad 1. classkit_method_copy() example

<?php
class Foo {
    function
example() {
        return
"foo!\n";
    }
}

class
Bar {
    
// initially, no methods
}

// copy the example() method from the Foo class to the Bar class, as baz()
classkit_method_copy('Bar', 'baz', 'Foo', 'example');

// output copied function
echo Bar::baz();
?>

Výše uvedený příklad vypíše:

foo!