Forum und email
FriBiDi Functions

XLIV. FriBiDi Functions

Úvod

FriBiDi is a free implementation of the Unicode Bidirectional Algorithm.

Požadavky

You must download and install the FriBiDi package.

Instalace

Toto rozšíření PECL není přibaleno k PHP. Informace o instalaci tohoto PECL rozšíření lze najít v kapitole manuálu nazvané Instalace rozšíření PECL. Další informace, jako nové verze, soubory ke stažení, zdrojové soubory, správcovské informace a CHANGELOG, lze najít zde: https://pecl.php.net/package/fribidi.

In order to use these functions you must compile PHP with Fribidi support by using the --with-fribidi[=DIR] configure option.

Windows users will enable php_fribidi.dll inside of php.ini in order to use these functions. Tuto DLL knihovnu pro rozšíření PECL můžete stahovat ze stránky PHP Downloads nebo z https://snaps.php.net/.

Typy prostředků

Toto rozšíření nemá definován žádný typ prostředku (resource).

Předdefinované konstanty

Tyto konstanty jsou definovány tímto rozšířením a budou k dispozici pouze tehdy, bylo-li rozšíření zkompilováno společně s PHP nebo dynamicky zavedeno za běhu.

FRIBIDI_CHARSET_UTF8 (integer)

Unicode

FRIBIDI_CHARSET_8859_6 (integer)

Arabic

FRIBIDI_CHARSET_8859_8 (integer)

Hebrew

FRIBIDI_CHARSET_CP1255 (integer)

Hebrew/Yiddish

FRIBIDI_CHARSET_CP1256 (integer)

Arabic

FRIBIDI_CHARSET_ISIRI_3342 (integer)

Persian

FRIBIDI_CHARSET_CAP_RTL (integer)

Used for test purposes, will treat CAPS as non-English letters

FRIBIDI_RTL (integer)

Right to left

FRIBIDI_LTR (integer)

Left to right

FRIBIDI_AUTO (integer)

Autodetect the base direction

Obsah
fribidi_log2vis -- Convert a logical string to a visual one