Forum und email
Microsoft SQL Server and Sybase Functions (PDO_DBLIB)

XCII. Microsoft SQL Server and Sybase Functions (PDO_DBLIB)

Úvod

Varování

Toto rozšíření je EXPERIMENTÁLNÍ. Chování tohoto rozšíření, názvy funkcí a všechno ostatní, co je zde zdokumentováno, se v budoucích verzích PHP může bez ohlášení změnit. Berte to v úvahu a používejte tento modul na vlastní nebezpečí.

PDO_DBLIB is a driver that implements the PHP Data Objects (PDO) interface to enable access from PHP to Microsoft SQL Server and Sybase databases through the FreeTDS libary.

On Windows, you should use the PDO_ODBC driver to connect to Microsoft SQL Server and Sybase databases, as the native Windows DB-LIB is ancient, thread un-safe and no longer supported by Microsoft.

Obsah
PDO_DBLIB DSN -- Connecting to Microsoft SQL Server and Sybase databases