Forum und email
Obecné instalační úvahy

Kapitola 3. Obecné instalační úvahy

Než začnete s instalací, musíte nejdřív vědět, k čemu chcete PHP používat. Existují tři hlavní oblasti, kde můžete PHP použít, jak je napsáno v sekci Co dokáže PHP?:

  • Skriptování na straně serveru

  • Skriptování v příkazovém řádku

  • Psaní desktopových aplikací

Pro první a nejčastější formu potřebujete tři věci: samotné PHP, webový server a webový prohlížeč. Prohlížeč pravděpodobně už máte, a v závislosti na nastavení vašeho operačního systému, už asi máte také webový server (např. Apache v Linuxu a MacOS X; IIS ve Windows). Můžete si též pronajmout webový prostor u nějaké společnosti. Nemusíte tedy sami nastavovat vůbec nic, jen napsat své PHP skripty, nahrát je na server, který máte pronajatý, a pozorovat výsledky ve svém prohlížeči.

Pokud nastavujete server a PHP sami, máte na výběr dvě metody propojení PHP se serverem. Pro mnoho serverů má PHP přímý modul rozhraní (též nazývaný SAPI). Mezi tyto servery patří Apache, Microsoft Internet Information Server, Netscape a iPlanet. Mnohé další servery podporují ISAPI, modul rozhraní od Microsoftu (např. OmniHTTPd). Pokud PHP nepodporuje modul pro váš server, vždy ho ještě můžete použít jako CGI nebo FastCGI procesor. To znamená, že si svůj server nastavíte pro používání spustitelných CGI programů ke zpracování veškerých požadavků PHP souborů na serveru.

Máte-li zájem používat PHP pro skriptování z příkazové řádky (např. psát skripty, které vám automaticky vygenerují nějaké obrázky, pokud jste offline, nebo zpracování textových souborů na základě nějakých argumentů, které jim zadáte), vždy potřebujete spustitelný program pro příkazovou řádku. Pro více informací si přečtěte sekci o psaní PHP aplikací v příkazové řádce. V tomto případě nepotřebujete žádný server ani prohlížeč.

S PHP můžete také psát desktopové GUI aplikace pomocí rozšíření PHP-GTK. Je to úplně odlišný přístup než psaní webových stránek, protože neprodukujete žádné HTML, nýbrž spravujete okna a objekty v nich. Pro více informací o PHP-GTK navštivte prosím stránku věnovanou tomuto rozšíření. PHP-GTK není zahrnuto v oficiální distribuci PHP.

Počínaje tímto, budete se v této sekci zabývat nastavování PHP pro webový server na Unixech a Windows se serverovým modulem rozhraní a spustitelným souborem CGI. V následujících sekcích též najdete informace o spustitelném programu pro příkazovou řádku.

Zdrojové kódy PHP a binární distribuce pro Windows lze najít na https://www.php.net/downloads.php. Doporučujeme vám vybrat si pro stažení distribuce zrcadlo, které je k vám nejblíž.