Forum und email
Co dokáže PHP?

Co dokáže PHP?

Cokoli. PHP je zaměřeno hlavně na skripty na straně serveru, takže dokáže to, co dokáží ostatní CGI programy, jako třeba sběr dat z formulářů, generování dynamického obsahu, nebo přijímat a odesílat cookies. Ale PHP dokáže víc...

Existují tři hlavní oblasti, v nichž jsou použity PHP skripty.

  • Skriptování na straně serveru. Toto je tradiční a hlavní oblast nasazení PHP. Pro správnou funkci potřebujete tři věci. Parser PHP (CGI nebo modul serveru), webový server a webový prohlížeč. Potřebujete spustit webserver s připojenou instalací PHP. Výstup z PHP programu můžete pak zobrazovat webovým prohlížečem, v němž otevřete stránku v PHP umístěnou na daném serveru. Pokud jen experimentujete s programováním v PHP, může to všechno běžet na vašem domácím počítači. Více informací najdete v sekci instrukce k instalaci.

  • Skriptování v příkazovém řádku. Můžete přinutit PHP skript, aby běžel bez serveru a browseru. Pro toto použití potřebujete pouze PHP parser. Tento typ použití je ideální pro skripty spouštěné pravidelně v cronu (na *nixu nebo Linuxu) nebo v Naplánovaných úlohách (ve Windows). Tyto skripty mohou být rovněž použity v úlohách pro zpracování textu. Více informací hledejte v sekci Použití PHP v příkazovém řádku.

  • Psaní desktopových aplikací. PHP pravděpodobně není ten nejlepší jazyk pro tvorbu desktopových aplikací s grafickým rozhraním, ale pokud znáte PHP velmi dobře a chcete využít jeho pokročilých vlastností v aplikacích na straně klienta, můžete takový program napsat pomocí PHP-GTK. Tímto způsobem můžete rovněž napsat aplikaci pro více platforem. PHP-GTK je rozšíření jazyka PHP, které není k dispozici v hlavní distribuci. Pokud se zajímáte o PHP-GTK, navštivte jeho samostatnou stránku.

PHP lze použít ve všech rozšířených operačních systémech jako jsou Linux, mnoho variant Unixu (včetně HP-UXu, Solarisu a OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS a pravděpodobně v dalších. PHP má v současné době podporu pro většinu webových serverů. Mimo jiné pro Apache, Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, servery Netscape a iPlanet, Oreilly Website Pro, Caudium, Xitami, OmniHTTPd. Pro většinu z nich ve formě PHP modulu, pro ty s podporou standardu CGI ve formě CGI procesoru.

Jak je vidět, s PHP máte svobodu zvolit si operační systém i webový server. Dále si můžete vybrat, zda použijete procedurální nebo objektově orientované programování, nebo směs obojího. Ačkoli v PHP 4 nejsou implementovány všechny standardní vlastnosti OOP, mnoho programových knihoven a rozsáhlých aplikací (včetně knihovny PEAR) je napsaných výhradně za použití technik OOP. PHP 5 opravuje nedostatky týkající se OOP a zavádí kompletní objektový model.

S PHP nejste omezeni pouze na výstup HTML. Schopnosti PHP zahrnují výstup obrázků, souborů PDF a dokonce Flash animací (použitím libswf a Ming) generovaných za běhu. Výstupem může být rovněž libovolný text jako třeba XHTML nebo jakýkoli jiný XML soubor. PHP umí tyto soubory nejen vypisovat, ale také automaticky generovat a ukládat je do souborového systému, čímž vznikne cache dynamického obsahu na straně serveru.

Jedna z nejsilnějších a nejvýznamnějších vlastností PHP je jeho podpora pro širokou škálu databází. Vytvoření webové stránky spolupracující s databází je neuvěřitelně jednoduché. V současné době jsou podporovány následující databáze:

Adabas DInterBasePostgreSQL
dBaseFrontBaseSQLite
EmpressmSQLSolid
FilePro (read-only)Direct MS-SQLSybase
HyperwaveMySQLVelocis
IBM DB2ODBCUnix dbm
InformixOracle (OCI7 and OCI8) 
IngresOvrimos 

Máme také abstraktní databázové rozšíření DBX, které vám umožní transparentně používat libovolnou databázi podporovanou tímto rozšířením. PHP navíc podporuje ODBC, standard Open Database Connection, takže se můžete připojit k jakékoli další databázi, která tento světový standard podporuje.

PHP má také podporu pro komunikaci s dalšími službami využitím protokolů jako LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (ve Windows) a bezpočtu dalších. Kromě toho můžete otevřít syrový (angl. raw) síťový socket a komunikovat jakýmkoli jiným protokolem. PHP má podporu pro WDDX, což umožňuje komplexní výměnu dat mezi prakticky všemi webovými programovacími jazyky. Když už mluvíme o propojování, PHP má podporu pro vytváření instancí objektů jazyka Java a může je transparentně používat jako objekty PHP. Dále můžete použít rozhraní CORBA pro přístup ke vzdáleným objektům.

PHP disponuje extrémně užitečnými vlastnostmi pro zpracování textu, od regulárních výrazů převzatých z jazyka Perl nebo rozšířených regulárních výrazů až po zpracování XML dokumentů. PHP 4 podporuje standardy SAX a DOM pro zpracování a zpřístupnění XML dokumentů; pro transformaci XML dokumentů můžete použít rozšíření XSLT. PHP 5 standardizuje všechna XML rozšíření založená na libxml2 a rozšiřuje množinu vlastností přidáním podpory pro SimpleXML a XMLReader.

Při nasazení PHP na poli e-commerce najdete funkce pro online platby realizované prostřednictvím Cybercash, CyberMUT, VeriSign Payflow Pro a MCVE.

Konečně máme mnoho dalších zajímavých rozšíření jako funkce vyhledávacího enginu mnoGoSearch, funkce pro IRC bránu, mnoho kompresních nástrojů (gzip, bz2), převody mezi kalendáři, překlady, ...

Jak můžete vidět, tato stránka není ani schopna pojmout všechny vlastnosti a výhody, které PHP nabízí. Pokračujte čtením sekcí o instalaci PHP a navštivte část popis funkcí, kde jsou zdokumentována zde uvedená rozšíření.