Forum und email
checkdate

checkdate

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

checkdate -- Zkontroluje gregoriánské datum

Popis

bool checkdate ( int month, int day, int year )

Vrací TRUE, je-li dané datum platné; v ostatních případech FALSE. Platnost se ověřuje u data složeného z hodnot v argumentech. Datum je ohodnoceno jako platné, pokud:

  • rok je mezi 1 a 32767 včetně

  • měsíc je mezi 1 a 12 včetně

  • Den day je v mezích povoleného počtu dnů pro daný měsíc month. Přestupné roky jsou brány v úvahu.

Viz také mktime() a strtotime().