Forum und email
cpdf_newpath

cpdf_newpath

(PHP 3 >= 3.0.9, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_newpath -- Starts a new path

Popis

bool cpdf_newpath ( int pdf_document )

Starts a new path on the document.

Seznam parametrů

pdf_document

The document handle, returned by cpdf_open().

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.