Forum und email
cpdf_rotate_text

cpdf_rotate_text

(PHP 3 >= 3.0.9, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_rotate_text -- Sets text rotation angle

Popis

bool cpdf_rotate_text ( int pdfdoc, float angle )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.