Forum und email
cpdf_set_action_url

cpdf_set_action_url

(PHP 3 >= 3.0.9, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_set_action_url -- Sets hyperlink

Popis

bool cpdf_set_action_url ( int pdfdoc, float xll, float yll, float xur, float xur, string url [, int mode] )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.