Forum und email
cpdf_set_subject

cpdf_set_subject

(PHP 3 >= 3.0.8, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_set_subject -- Sets the subject field of the pdf document

Popis

bool cpdf_set_subject ( int pdf_document, string subject )

Sets the subject of the PDF document.

Seznam parametrů

pdf_document

The document handle, returned by cpdf_open().

subject

The subject of the document

Návratové hodnoty

Vrací TRUE při úspěchu, FALSE při selhání.