Forum und email
cpdf_set_viewer_preferences

cpdf_set_viewer_preferences

(PHP 3 >= 3.0.9, PHP 4, PHP 5 <= 5.0.4)

cpdf_set_viewer_preferences -- How to show the document in the viewer

Popis

bool cpdf_set_viewer_preferences ( int pdfdoc, array preferences )

Varování

Tato funkce ještě není zdokumentována, k dispozici je pouze seznam argumentů.