Forum und email
date_modify

date_modify

(PHP 5 >= 5.1.0RC1)

date_modify -- Alters the timestamp

Popis

void date_modify ( DateTime object, string modify )

void DateTime::modify ( string modify )

Seznam parametrů

object

DateTime object.

modify

String in a relative format accepted by strtotime().

Návratové hodnoty

Returns NULL on success or FALSE on failure.

Příklady

Příklad 1. A date_modify() example

<?php
$date
= new DateTime("2006-12-12");
$date->modify("+1 day");
echo
$date->format("Y-m-d");
?>

Výše uvedený příklad vypíše:

2006-12-13

Viz také

strtotime()