Forum und email
debug_print_backtrace

debug_print_backtrace

(PHP 5)

debug_print_backtrace --  Prints a backtrace

Popis

void debug_print_backtrace ( void )

debug_print_backtrace() prints a PHP backtrace. It prints the function calls, included/required files and eval()ed stuff.

Seznam parametrů

This function has no parameters.

Návratové hodnoty

Nevrací se žádná hodnota.

Příklady

Příklad 1. debug_print_backtrace() example

<?php
// include.php file

function a() {
    
b();
}

function
b() {
    
c();
}

function
c(){
    
debug_print_backtrace();
}

a();

?>
<?php
// test.php file
// this is the file you should run

include 'include.php';
?>

Výše uvedený příklad vypíše něco jako:

#0  eval() called at [/tmp/include.php:5]
#1  a() called at [/tmp/include.php:17]
#2  include(/tmp/include.php) called at [/tmp/test.php:3]

#0  c() called at [/tmp/include.php:10]
#1  b() called at [/tmp/include.php:6]
#2  a() called at [/tmp/include.php:17]
#3  include(/tmp/include.php) called at [/tmp/test.php:3]