Manuál PHP Předcházející Další (PHP 4 >= 4.2.1, PECL) domxml_new_doc --  Creates new emp..."/>
Forum und email
domxml_new_doc

domxml_new_doc

(PHP 4 >= 4.2.1, PECL)

domxml_new_doc --  Creates new empty XML document

Popis

DomDocument domxml_new_doc ( string version )

Creates a new Dom document from scratch and returns it.

Seznam parametrů

version

The XML version number of the document.

Návratové hodnoty

Returns a new DomDocument instance.